Gerendaházak tűz elleni védelme

Fa szerkezetű házaknál még gyakrabban merül fel a kérdés, mint általában: mennyire tűzálló a ház, mennyire biztonságos az otthonom?

A tűz kockázata bizonyos mértékig minden épület esetében fenn áll. Érdemes azonban tudni, hogy a fa égési mechanizmusa ismert és előre kiszámítható, ellentétben az acélszerkezetekkel, amelyek 600 °C felett teljesen elvesztik szilárságukat. A faanyag ugyanis kívülről befelé haladva egyenletes sebességgel ég. Ez a beégési sebesség a fenyők esetében 0,7-1 mm/perc, ami azt jelenti, hogy egy 30×30 cm keresztmetszetű gerenda sértetlen magja 30 perc után a tűzben 24×24 cm-esre zsugorodik, amely szilárdságilag még teljes értékű. Olyan ez, mintha körbe 30 mm-t lefűrészeltünk volna a gerendából és még akkor is megtartja a terhet.

Tűzállósági határérték, tűz áttörés

A Beregszászi Gerendaházak falszerkezeteinek tűzállósági teherhordó képessége, tűz áttörése (régebbi elnevezés szerint a tűzállósági határértéke) messzemenően kielégítik a követelményeket. Az alábbi fotók a Beregszászi falpanelek tűzállósági vizsgálatán készültek. A vizsgálat eredménye: a belső falpanel estében – ahol az előírt tűzállósági határérték 30 perc – A Beregszászi Gerendaház falpanelén csak 1 óra 15 perc után tört át a tűz (tűzvédelmi jegyzőkönyv száma: RVJ A-372/2007, vizsgálati időpont: 2008.06.25). Amint látható ilyen komoly tűzterhelés hatására még ekkor is szilárd volt a falpanel. A Beregszászi Gerendaházak paneleinek tehát több mint két és félszer olyan jó a tűzállósági teherhordó képessége, mint az előírt érték!

Beregszászi Gerendaház falpanel vizsgálata a füstáttörés pillanatában és a vizsgálat után. Vizsgálati- lángáttörési idő 1 óra 15 perc, maximális hőmérséklet 960°C.

Égéskésleltetés és lángmentesítés

Tűz esetén a legfontosabb szempont az, hogy a menekülési idő minél hosszabb legyen, tehát minél több idő álljon a bennlakók rendelkezésére az épület elhagyásához. Az égéskésleltetők – főleg a tűz kezdeti szakaszában – a tűz terjedési sebességét az eredeti érték kb. 10-15 %-ára csökkentik, amivel már értékes percek nyerhetők. Ezáltal több idő marad az épület kiürítésére, vagyontárgyak kimentésére.

A tűz kialakulásához és tovaterjedéséhez három dolog szükséges: hőforrás, oxigén, és éghető anyag. Nézzük, melyik komponens esetében mit tehetünk a rizikó csökkentése érdekében.

A tűz keletkezésének az esélyét a dohányzás, gyufák, fűtőtestek, elektromos szerkezetek megfelelő kezelésével jelentősen csökkenthetjük, hiszen a tűzesetek általában nem a ház szerkezeti elemeiben, hanem az épület berendezéseiben keletkeznek (fűtőkészülék, dohányzás, elektromos szerkezetek, főzőkészülékek, …). A tűz keletkezésének megakadályozásához arról kell gondoskodunk, hogy ezek és a környezetükben lévő tárgyak ne érhessék el a gyulladási hőmérsékletet.

Az épületszerkezetek tűzállóságának fokozásának egyik módszere, hogy a szerkezet keresztmetszetét növeljük. Mivel a beégési sebesség közel állandó, ezért előre kiszámítható, tervezhető, hogy egy adott faszerkezet meddig marad állóképes. A keresztmetszet növelése azonban több esetben nem járható út: ilyenkor tűzvédő bevonatokat alkalmazunk. A tetőszerkezetet égéskésleltető anyaggal kezeljük, amely hő hatására szigetelőhabot képez a fa felületén, így akadályozva meg a lángra lobbanást illetve tovaterjedést.  Az égéskésleltető szerek csak beltérben használhatók és a velük kezelt anyagok nem kopásállóak. A lángmentesítő bevonóanyagok az égéskésleltető réteg alá kerülnek. A nem látható szerkezeti felületekre egy fehér színű Xylotrem vagy Flamgard lángmentesítő kerül, míg a látható részeken Lignotol komplex lángmentesítőt használunk.

A tűz oxigénnel való ellátását alapvetően befolyásolja a kivitelezés minősége. Egy kevésbé jól kivitelezett ház esetében jóval több lehet a tűz rendelkezésére álló oxigén, hiszen a levegő áthúz a gerendák között.

Ez a cikk csak egy rövid útmutató, összefoglalás a tűzvédelem bonyolult és összetett kérdését illetően! Kérjük, ha valóban el szeretne mélyedni a témában, jól informáltsága érdekében böngéssze át az alábbi forrásokat:

A faanyag farontó gombák és rovarok elleni védelméről itt olvashat bővebben: gerendaház faanyagának védelme

Also, this mobile keeping track of app might be besttrackingapps.com set up to record calls made to or from the predefined variety